ТЕЧНА ГУМА ELASTYFLEX 10л - 20€

ID 1718


Наличност: На склад

40,00 лв.

  ОПИСАНИЕ:

Течна гума ELASTYFLEX  е високоефективна модифицирана SBS битумна  паста без разтворители. Отговаря на ТО 02-01/01.07.13г

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Външно хидроизолиране на:

-стени в основи;

-подложен бетон;

-фундаменти;

-пътни съоръжения;

-подземни паркинги;

-плоски покриви;

-балкони и тераси;

-хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни  и кръгли водостоци, басейни и др.

-за предпазване  от агресивни води и подобряване  водонепропускливността на бетона;

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Хидроизолация на плоски покриви: Чистата и здрава основа се  грундират с течна гума ELASTYFLEX  и вода / 1 до 10 обемни части/. Течна гума  ELASTYFLEX се нанася с четка, валяк или машинно, като всеки следващ пласт се нанася след като е изсъхнал предишния. Армиращият пласт се влага между отделните пластове на течна гума  ELASTYFLEX

Хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни и кръгли водостоци и др. Течна гума ELASTYFLEX се полага както следва:

-За грундиране – Течна гума  ELASTYFLEX се разрежда с вода в съотношение  от 1 до 10 обемни части с вода.

-За обмазването  препоръчваме пастата да се разреди: 1 част течна гума ELASTYFLEX и 0,15 части вода в тегловно отношение.За тези цели не се използва  армиращ материал.Полагането се извършва с четка или валяк.

Изравнителен слой: По-големите пукнатини в основата да се запълнят. Всички ъгли да се заоблят. Основата да се грундира с  Грунд. В случаите на порьозни основи и зидария да се положи изравнителен слой ELASTYFLEX с маламашка до престъргване.

Хидроизолиране на вертикални основи: Течна гума  ELASTYFLEX се нанася с плоска маламашка или с четка в два слоя. Вторият слой се нанася веднага, след като първият е достатъчно изсъхнал, така че полагането на втория да не го нарани. Паузата между двата слоя не бива да надхвърля 24часа. В случаи на напорни води между двата слоя се полага стъклофибърна мрежа или нетъкан геотекстил. Преди направата на обратния насип хидроизолацията трябва да се защити по подходящ начин. Структурните фуги се изолират с хидроизолационните ленти.

Хидроизолиране на хоризонтални основи:При хидроизолиране при почвена влага течна гума  ELASTYFLEX се нанася в два слоя върху плочата, след като грунда е изсъхнал.След като хидроизолационния слой е напълно изсъхнал,се покрива с двуслойно полиетиленово фолио,което да го предпази от последващата замазка. Когато се хидроизолира срещу напорна вода ELASTYFLEX се нанася върху подложния бетон, след като изсъхне се защитава със замазка.

Хидроизолиране на балкони и тераси: Течна гума  ELASTYFLEX се нанася върху бетоновата плоча като междинна хидроизолация под замазката.

Обръщанията с хидроизолацията се обмазват до нивото на горния край на замазката.Ъглите и ръбовете се армират със стъклофибърна мрежа. След като хидроизолационният слой е напълно изсъхнал,се покрива с двуслойно политиеново фолио,което да го предпази от последващата замазка

ПРЕДИМСТВА:

 -студено полагане

-икономичен

-не съдържа разтворители

-силно еластична

-UV защита

-паропроницаем

-модифициран за работа с вода

-екологично чист продукт

РАЗХОД:

-При ново строителство: 5 kg/m2 и дваслоя армиращ материал

-При ремонт: 4 kg/m2 и един слой  армиращ материал

-При изкърпване: 2 kg/m2 и един слой  армиращ материал

-При изпълнение на подземни съоръжения на сгради , колони , устои, на пътни съоръжения,правоъгълни кръгли водостоци и др. За бетон – грунд + 3 слоя около 2кг/м2 в зависимост от порьозността.

-Разходна норма за грундиране –0,4 до 0,6 кг/м2

-Разходна норма при обмазване при един пласт до 1 кг/м2, в зависимост от

обработваемата повърхност

СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява при температура над 0оС в оригинални неотворени

 опаковки.Годност: най-малко 2 години от датата на производство.

10л - 40лв / 20 eur

Подобни продукти