B-contact КОНТАКТЕН ГРУНД - 8€

ID 1707


Наличност: На склад

16,00 лв.

B-contact представлява комплексен контактен грунд  на полимерна дисперсия и силиконова емулсия,не съдържа разтворители. Осигурява връзката основно и  ново покритие.

ПРИЛОЖЕНИЕ: За грундиране на стари повърхности, върху които ще се поставят нови. Гарантира връзката на новото покритие и предпазва от ефекта “дишане” на старото покритие. Силиконовата емулсия осигуря-ва импрегниране в дълбочина , а полимер-ната дисперсия повишава адхезията към стар-нов бетон /замазка/.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:Основата трябва да е  чиста и суха. Нанасянето сеизвършва чрез разпръскване, с четка или валяк. След матиране на повърхността тя е готова за новия бетон.
Температурите на основата,околната среда и материала не трябва да бъдат по-ниски от 5 º
РАЗХОД: 200 – 300 ml/m2.

СЪХРАНЕНИЕ:12 месеца в проветриви складови помещения при положителни темпе-ратури. При транспорт да се пази от за-мръзване. При продължително съхра-нение да се разбърка преди употреба.

 2.5л.- 16lv - 8 €

 

Подобни продукти