Твоята кошница е празна!

ЕПОКСИДЕН ИМПРЕГНАТОР ДВУКОМПОНЕНТЕН 5л - 60€

ID 1722


Наличност: Неналичен

Тегло: 5.000 кг.

120,00 лв.

Двукомпонентен епоксиден импрегнатор, осигуряващ защита на минерални
повърхности от атмосферни влияния и големи химически натоварвания, отличаващ се с
изключителна здравина и висока износоустойчивост, както в закрити помещения така и на
открито. Прониквайки в основата я заздравява и осигурява непроницаемост на вода и други
течности.
Предимства:
. Отлична адхезия спрямо всички видове субстрати
.Изключително подходящ за употреба в сервизи или в заводи в хранително-вкусовата
промишленост
. Изключителна устойчивост на агресивни атмосферни влияния, влага, вода, масла, бензин,
хлорирани въглеводороди, агресивни газове, основи, киселини и соли
. Формира водо- и паронепроницаемо покритие
. Добро поведение при нанасяне и съхнене
Технически данни за продукта
Цвят и гланц Прозрачен или по еталон
Външен вид Прозрачна течност
Сухо в-во 34 %
Плътност 1,00-1,1кг/л
Теоритична разходна
норма

120 гр/м2 за 60 мкм сух филм

Срок на съхранение 12 месеца
Опаковка Компонент А – 4,5кг
Компонент Б – 0,5 кг
Живот на сместта 8 часа при 20 o С
Съхнене при 20o С До степен 3 – 4 часа
До степен 5 – 24 часа

ЛОС 500 г/л
Забележка: Практичната разходна норма може да се променя в зависимост от начина на полагане
на покритието, вида на детайлите и повърхността.
Данни за полагане и подготовка на повърхността:
Повърхностите, върху които ще се нанася покритието трябва да са чисти, сухи и без замърсявания.
Масло или грес трябва да бъдат отстранени с помощта на разтворител. Повърхностни дефекти
трябва да бъдат запълнени, премахнати или обработени по подходящ начин.
Почистване на повърхността:
- Пясъкоструене;
- Химическа обработка;
- Механично почистване;
- Импрегниране
Смесват се двата компонента и се разбъркват с бавнооборотен миксер. Продуктът се употребява в
комбинация с втвърдител „L 3100” в тегловно съотношение – 100 т.ч. ЕПОКСИДЕН
ИМПРЕГНАТОР : 10 т.ч. ВТВЪРДИТЕЛ. След смесването продуктът се оставя в период на
предреакция 20-30 минути при 20 ̊С. Жизнеспособността на продукта е до 8 часа от приготвянето
на сместта до нейното използване. Жизнеспособността намалява с повишаване на температурата.
Нанасянето на последващо покритие да се извършва най-малко след 3 часа при 20 ̊ С.
Не се допуска сместта да остане по пистолет, спрей оборудване, четки, валяци или маркучи.
Почистете добре след приключване на работа с разредител. При подновяване на
работа се приготвя нова смес по оказаното указание.
Безвъздушно Въздушно Четка-валяк

Препоръчителна
дебелинана слой

50-60 мкм при сухо
покритие

50-60 мкм при сухо
покритие

Препоръки:
Оптимална ефективност на продукта се достига в система за нансяне. Включваща защитен
финишен слой.
Указания за употреба: Продуктът е предназначен за професионална употреба в индустрията в
съответствие с препоръките на тази характеристика. Може да се използва като грунд преди нанасяне на цветен финиш. За гаражи и индустриялни помещения.

Смесване компонент А + компонент Б , суотношение 1 към 10

цена А+Б 5л. 120лв / 60€

Подобни продукти